/ / / Hello #toyko #shibuya #shopping #inspiration #designersatboardmans @ Shibuya, Tokyo https://t.co/FJ6dhJDEMK